Behöver ni hjälp med transkribering?

Är det så att ni har behov av transkribering? Kanske det är så att du ofta spelar in olika typer av ljudfiler och sedan känner att du även vill ha dem i textdokument? Då kan man transkribera dessa filer. Så klart att du kan göra det på egen hand, men är man ovan med att transkribera så kan det ta ett tag. Vill man ha en snabb transkribering så ska man anlita proffs, som kan göra det på kortare tid än 24 timmar!

Vad kan man då transkribera? Alla sorters ljudfiler! Men, det är bra om det är tydligt inspelat och att det är max tre samtalspartners, i alla fall om det ska vara en snabb transkribering under 24 timmar.

Transkribera dina ljudfiler

Om du har för vana att spela in möten, eller intervjuer för att det är det enklaste, så kan du välja sedan att få detta transkriberat. Transkribering är att ta inspelat material och få ner det på ett textdokument. Alla onödiga ord och ljud tas bort och kvar blir det viktiga.

Om du känner att du har behov av att få en transkribering som är snabb och görs inom ett dygn så ska du anlita proffs. Många väljer kanske att försöka transkribera själva, men det tar ofta mycket längre tid, särskilt om man då inte har vanan inne.

Det är då bättre att anlita ett företag som gör olika transkriberingar varje dag. Du får då ditt transkriberade material snabbt och utan misstag.