Gallring och trädfällning i Växjö

För att ha en fungerande skogsindustri är det viktigt att underhålla marken och ha en välmående växtlighet, så många träd som möjligt innebär inte en högre avkastning. Gallring som innebär främst trädfällning i skogen går ut på att få den att må bra och att ge träden en möjlighet att växa. Är du osäker kring gallring av skog, vad som bör röjas och vad som bör vara kvar finns det konsulter inom skogsvård som kan hjälpa dig.

Är du ensam på din mark, bör du anlita någon som kan vara med och hjälpa dig under din trädfällning Växjö och självklart på vilken ort du nu än har din mark, eftersom det kan vara farligt att arbeta ensam i skogen. Skulle en olycka hända, kan det vara svårt att ta sig ifrån platsen ensam. Meddela alltid närstående var du kommer att arbeta med röjningen under specifik dag, eftersom mobiltäckningen kan vara dålig i skogen är det viktigt att veta var man bör kunna hitta dig. Kontrollera alltid träden runt om platsen där du ska utföra trädfällningen så att du är medveten om ifall det finns svaga träd i närheten.

Varför ska du gallra skogen?

Genom att röja i skogen på dina marker i Växjö skapar du goda förutsättningar för att få stora friska träd. Låter du skogen växa fritt kommer den sås småningom att gallra sig själv, men då har du tappat kontrollen på din mark och kommer inte kunna få ut mesta möjliga av den. Har du istället kontroll kan du styra avverkningen till de svaga träden och på så sätt öka lönsamheten med din skogsmark. Det virke som kan fås ut efter gallring av skog lämpas oftast inte som byggvirke men kan med fördels säljas som ved.

Första gallringen av skogen bör vara mer övergripande för att därefter anpassas efter hur växtligheten ser ut på den specifika marken. Beroende på om det är barr- eller lövträd som dominerar bör du röja i olika mängder.