Företag som utför tjänster inom automation i Linköping

​Automation är när man låter en maskin eller en teknik utföra ett arbete, exempelvis väderkvarnar. En automation har ett styrsystem som gör att den kan sköta sig själv. Idag finns det många automationföretag i Linköping som skapar och utför tjänster som optimerar automationer och en av dessa är Eges El & Automation AB. De utför olika elinstallationer men framför allt sysslar de med automationer och industriservice men också elkonstruktion och PLC-programmering. 

År 1968 grundades Eges El & Automation AB och är idag ett företag med fem anställda. Deras tjänster utnyttjas till största del av lokala företag och privatpersoner men de agerar också som återförsäljare av SMC pneumatikprodukter. Tidigare byggde Eges El & Automation egna hanteringsrobotar (linjära X,Y,Z) till plastindustrin för formsprutning och till träindustrin och även andra specialmaskiner. Idag är det mest maskinernas styrning som de ägnar sig åt men de bygger även specialmaskiner för den som vill det. Dock gör de inte det mekaniska arbetet längre det sköter en annan firma.

Automationsutbildning i Linköping

I Linköping finns det många företag som riktar in sig på automation, inte minst Eges El & Automation. Därför finns det även många utbildningar för de som vill utbilda sig inom detta område. Automation är en viktig del i industrin då fler och fler uppgifter blir automatiserade och därför krävs det också personal för att göra detta möjligt. Dock finns de som tycker att automation och automatisering tar bort jobb från arbetsmarknaden och gör att färre jobb skapas än vad som tas bort. 

Därför finns det många olika utbildningar, från gymnasienivå till yrkeshögskola (2-årig utbildning) i Linköping som inriktar sig på att utbilda automationsingenjörer då det finns en arbetsmarknad med ett stort antal företag med inriktning på automation här. Det finns möjlighet för den som vill att senare i livet att vidareutbilda sig inom automationsindustrin.