Tillverkning av varningsskyltar

Varningsskyltar används överallt i vardagen inte endast i trafiken. Faktum är att det finns en hel industri kring tillverkningen av skyltar i olika utföranden. I trafiken används standardiserade skyltar i en stor del av världen, men när det gäller övrig skyltning när det gäller säkerhet och trygghet är det bara fantasin som sätter gränserna för hur en skylt kan se ut.

När det gäller industri varningsskyltar väljer dock de flesta att hålla sig till vedertagna motiv och budskap som alla känner igen och som ofta har likartade betydelser internationellt.

Skyltarna är viktiga för att säkerställa tryggheten och säkerheten på en plats, till exempel en byggarbetsplats. Hur man väljer att skylta är olika beroende på syfte och användningsområde. Till exempel kan skyltningen vara temporär och endast gälla under ett kortare arbetsplats- och byggprojekt.

Tillverkare av varningsskyltar

Företag som arbetar med framtagning av skyltar arbetar utifrån de instruktioner beställaren angett. I de fall skyltarna inte följer vedertagen standard utan framtagits speciellt för kunden utarbetas mallar och förslag tillsammans med beställaren.

Sammanhang där varningsskyltar är vanligt förekommande är farliga arbetsmiljöer och platser där hantering av miljöfarligt avfall är vanligt förekommande. Att märka ut riskfyllda miljöer är en viktig och enkel säkerhetsåtgärd som i längden kan visa sig bespara företaget stora kostnader och förhindra onödiga olyckstillbud och försäkringsärenden. Att vara noggrann med att märka ut faror och risker på en plats är således den billigaste försäkringen. 

Varningsskyltar kan tas fram i obegränsat antal utföranden men de effektivaste skyltarna är de som har tydliga symboler som varnar för specifik fara med hjälp av bildspråk eftersom bilder har en förmåga att stå över språkbarriärer och kulturskillnader. En bild säger ju mer än tusen ord.​